MISSIES

 • Kinderen aanmoedigen om zich bewust te worden van en pro-actief op te treden bij de verdediging van hun omgeving;
 • De aandacht vestigen op het historische landbouwerfgoed dat nog steeds in en rond de kinderboerderij aanwezig is.

DOELSTELLINGEN

 • Kinderen bewust maken van de noodzaak hun omgeving te respecteren. Om dit te doen willen we :
  • Om kinderen de schoonheid van hun omgeving te laten ontdekken;
  • De kinderen bewust maken van het bestaan van ecologische evenwichten en biologische cycli;
  • Kinderen bewust maken van het werk van de boerderij als voedselproductie;
  • Kinderen bewust maken van het effect van menselijke activiteiten op hun omgeving op korte en lange termijn;
  • Kinderen bewust maken van de actieve rol die zij kunnen spelen bij het behoud van hun milieu.
 • Kinderen bewust maken van de actieve rol die zij kunnen spelen bij het behoud van hun milieu.
 • Het ontwikkelen van een traditionele, ambachtelijke en duurzame landbouwactiviteit in en rond de kinderboerderij.