De geschiedenis van de boerderij van Jette

De Brabantse boerderij, die de "Kinderboerderij" zou worden, werd in 1934 onderdeel van het gemeentelijk erfgoed van Jette. De toenmalige bewoners (de melkveehouders van Jette) mochten er de rest van hun leven gratis blijven wonen en tot in de jaren zestig hun beroep uitoefenen.
 
Begin jaren tachtig ontstond het idee om in het Koning Boudewijnpark een plek te creëren waar schoolkinderen bewust gemaakt konden worden van de noodzaak om het milieu te respecteren. Het concept van een educatieve boerderij was geboren.
Reeds in 1981 werden enkele activiteiten georganiseerd in moeilijke omstandigheden en met rudimentaire middelen, dankzij de inzet van drie vrijwilligers. Pas in 1985 werd de huidige VZW opgericht en konden in de hoeve in de rue Saint-Anne regelmatig de eerste lessen worden gegeven.
 
In 1986 sloot de gemeente een overeenkomst met de VZW "Ferme pour Enfants" en stelde haar de gebouwen van de boerderij en 4 hectare grond (akker, weide, boomgaard) ter beschikking. Kort daarna gaf het Gewest toestemming om de activiteiten uit te breiden met ongeveer 5 hectare extra weiland. Sindsdien ontvangen niet minder dan 6 professionele animatoren dagelijks schoolgroepen.
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Koning Boudewijnstichting hebben het project van bij het begin actief gesteund en zo de Boerderij aanzienlijke morele en financiële steun verleend. Ook nu nog is de aanzienlijke subsidie die door Leefmilieu Brussel wordt toegekend van essentieel belang voor de werking van de vereniging.
Eind jaren negentig heeft de gemeente Jette het gebouw volledig gerenoveerd om het aan te passen aan de normen voor kinderopvang en verleent zij ook aanzienlijke logistieke steun voor evenementen die in de Boerderij worden gehouden (Open Dag, Septemberfeest, enz.).